18-02-2013
KOMUNIKAT NR2/2013/KKŁ

w/s monografii łowiectwa na Pomorzu Gdańskim

 

Komisja Kultury Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Gdańsku prosi koła łowieckie

Okręgu Gdańskiego ,które nie dostarczyły dotąd materiałów dotyczących kół

zgodnie z uchwałą ORŁ nr 8/09/2012 z 10.09.2012 r. a niezbędnych do opracowania monografii o ich szybkie sporządzenie i dostarczenie do Zarządu Okręgowego.

Zakres materiału podany w Komunikacie Komisji Kultury Łowieckiej  nr4/2012/KKŁ z 21.06.2012r  i w/w Uchwale ORŁ prosimy pogrupować

w następujące rozdziały :

Rys historyczny.

Gospodarka łowiecka.

Członkowie koła .

Władze koła w obecnej kadencji i członkowie władz od chwili powstania.

Udział członków koła w władzach okręgowych i naczelnych .

Wyróżnienia,odznaczenia.

Szczególne osiągnięcia,zbiory kolekcjonerskie,ważne postaci dla łowiectwa.

Zdjęcie sztandaru z obu stron zwisające na poziomym drzewcu.

Inne.

W tekście umieścić zdjęcie ogółu członków i ewentualnie do 2 zdjęć ważnych dla koła.

Materiał na nośniku elektronicznym /CD,DVD/ prosimy przekazać nie później jak do 15.03.2013 r do Zarządu

Okręgowego w Gdańsku.

 

Komisja Kultury Łowieckiej ORŁ

Przewodniczący

Ryszard Mazurowski