Brak pluginu Flash

 

Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zaprasza na kursy i szkolenia myśliwych oraz młodzież szkolną i studentów. Organizujemy konferencje i sesje naukowe z zakresu nauk przyrodniczych....

Materiały do pobrania

Artykuły o zwierzynie

Zwierzęta łowne są obiektem szerokich badań na całym świecie. Każdego roku w czasopismach naukowych ukazuje się wiele publikacji prezentujących wyniki tych badań. Część z nich zawiera informacje dotyczące gatunków występujących w Polsce lub zagadnień istotnych z punktu widzenia krajowej gospodarki łowieckiej, a więc interesujące i przydatne dla naszych myśliwych. Aby ułatwić dostęp do tej wiedzy, będziemy zamieszczać tutaj artykuły omawiające zawartość wybranych publikacji naukowych z ostatnich lat.

Dziki i księżyc

Zniechęcanie drapieżników do polowania na wsiedlaną zwierzynę

Czy obce wizony wypierają rodzime tchórze?

Jak uratowano irlandzkie kuropatwy?

Modyfikowanie i wzbogacanie upraw dla zajęcy

Wierzby dla jeleniowatych

Wpływ odstrzału lisów na ich liczebność

Kiedy najlepiej wypuszczać hodowlane zające?

Wpływ zmian klimatu i pozyskania na populacje dzików

Wysokość i przyczyny strat młodych zajęcy

Wielkość dobowych areałów dzików

Co jedzą europejskie szakale złociste?

Kuropatwy wychowują coraz mniej młodych

Zestawienia danych sprawozdawczości łowieckiej

Prezentowane dane o liczebności i pozyskaniu zwierzyny w kraju podczas ostatniego dziesięciolecia oraz w województwach i okręgach łowieckich w minionym sezonie pochodzą z rocznych planów łowieckich dla obwodów dzierżawionych przez koła łowieckie, czyli z 93% obwodów istniejących w kraju.

Rok 2019 załącznik

Rok 2018 załącznik

Rok 2017 załącznik 

Rok 2016 załącznik

Rok 2015 załącznik

Rok 2014 załącznik

Rok 2013 załącznik

Rok 2012 załącznik

Opracowanie przedstawiające wyniki monitoringu zwierzyny w latach 1991-2008

"Zwierzęta łowne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku"