Brak pluginu Flash

 

Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zaprasza na kursy i szkolenia myśliwych oraz młodzież szkolną i studentów. Organizujemy konferencje i sesje naukowe z zakresu nauk przyrodniczych....

O Stacji

Stacja Badawcza PZŁ Czempiń

 

Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu powstała w 1958 roku na bazie Ośrodka Hodowli Zwierzyny "Czempiń". Jako jednostka od początku  wydzielona wewnątrz struktur Zarządu Głównego PZŁ   podlega w całości Zrzeszeniu Polski Związek Łowiecki.


W przeszłości jak i obecnie głównym celem powstania i funkcjonowania Stacji  były badania i eksperymenty wdrożeniowe wykonywane na potrzeby gospodarki łowieckiej. Tematem wiodącym min. z racji lokalizacji w terenie intensywnej gospodarki rolnej była i jest zwierzyna drobna. Prace dotyczące zwierząt łownych prowadzone na terenie Stacji pozwalają z wyprzedzeniem reagować na zmiany i zagrożenia wynikające ze zmieniających się czynników przyrodniczych, gospodarczych itd.


Integralną częścią Stacji Badawczej jest Ośrodek Hodowli Zwierzyny o pow. ok 10  tys. ha, w którym prowadzone są badania i wdrażane są innowacyjne rozwiązania z zakresu praktyki łowieckiej.


W ramach ośrodka szkoleniowego PZŁ prowadzimy różnego rodzaju szkolenia dla myśliwych, posiedzenia komisji problemowych, NRŁ oraz edukacje ekologiczną dzieci i młodzieży.  Współpracujemy również z ośrodkami akademickimi  organizując wykłady i praktyki dla studentów.
Dodatkowo na terenie Stacji Funkcjonuje hodowla sokoła wędrownego, z której rokrocznie wsiedlamy sokoły na terenie całego kraju. Prowadzimy również ośrodek rehabilitacji ptaków drapieżnych, w którym leczymy a następnie rehabilitujemy ptaki drapieżne.

 

 

 Zapraszamy Państwa do Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu.